ประกาศสอบบรรจุ ย้ายและแต่งตั้ง

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีย้ายปกติ) ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 จังหวัดปราจีนบุรี

ย้ายครู ปจ