ประชุมกลุ่มย่อย 4 กลุ่มบริหารงานรวมพลังสร้างสรรค์งาน สพม.ปจนย

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นประธานในการประชุมกลุ่มย่อย 4 กลุ่มบริหารงานรวมพลังสร้างสรรค์งาน สพม.ปจนย ได้แก่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุ่มอำนวยการ เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงาน พูดคุยแลกเปลี่ยนสอบถามปัญหา และมอบแนวทางแก้ไขในการดำเนินงาน และขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ในการดำเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1B8XYqZuq5Zt5vtpNVq5A0Cii38ZgwNW7?usp=sharing