กลุ่มบริหารงานบุคคล

ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครนายก ประจำปี 2565

คำสั่งย้ายผู้บริหารฯจังหวัดนครนายก