รอง ผอ.สพม.ปจนย เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 1