ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย กำกับติดตามการดำเนินการสนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรเพศวิถีศึกษา

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางสาว
บุบผา สวัสดิ์ผล ศึกษานิเทศก์ กำกับติดตามการดำเนินการสนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้หลักสูตรเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต สถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โรงเรียนกบินทร์วิทยา และโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง