สพม.ปจนย ขอแสดงความยินดีกับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สพม.ปจนย ขอแสดงความยินดีกับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนายวิษณุ พุ่มสว่าง ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบทร้อยกรองทั่วไป นางสาวทิติมา มูลกิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 2 ในการแข่งขันประชันกลอนสดนักเรียนระดับประเทศในงาน “อักษรทับแก้ว วาดแวววรรณศิลป์” ครั้งที่ 1 ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม