สพม.ปจนย ประชุมเตรียมความพร้อมการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โดยนางมัทนา ดวงกลาง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบหรือตัวแทนที่ดำเนินการเกี่ยวกับการทดสอบฯผ่านระบบออนไลน์ GOOGLE MEET ซึ่งจะมีการทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566