ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

สพม.ปจนย ร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform)

การอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565 นางสาวณิชาภา ปรือทอง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ผู้รับผิดชอบงานด้านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning Platform) ประจำปี
งบประมาณ 2563 กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศ฿กษาธิการ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับผู้ใช้งานระบบ ณ ห้อง Grand Ball Room โรงแรม S Ratchada กรุงเทพมหานคร

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1SieYhvGVXk-8n3GqLPzB5T6qQYj1Sh9z?usp=sharing