สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.ปจนย นายสุเทพ ธีรัชสกุล รอง ผอ.สพม.ปจนย และนายวาสนา คำพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/14GcgiKKnz9E7WBMUZqyWebbjznskbooA?usp=sharing