สพม.ปจนย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และหาแนวทางช่วยเหลือ ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์วาตภัยพายุฤดูร้อน

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางสาวดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วยนางระเบียบ หัสดีพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางมนัณญา กองศักดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวรัชนี วิลัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และหาแนวทางช่วยเหลือ ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์วาตภัยพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 พร้อมมอบนโยบายในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เน้นย้ำมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 มาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน รวมทั้งแผนเผชิญเหตุ ณ โรงเรียนศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1GJIC7LMZ8ptAwH7xlITWNG_3Fnsk0Nij?usp=sharing