สพม.ปจนย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางมัทนา ดวงกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 ผ่านระบบออนไลน์ ดำเนินการจัดประชุม โดยศูนย์ PISA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. มี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1YxJxuWEM4S7rc4ebqaYL–UUWbM7JL-W?usp=sharing