สพม.ปจนย เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วยนางสาวดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ประธานคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1Mx0S1xaB4zQKArqVX_eCoundOCkDpv6B?usp=sharing