ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.ปจนย ดำเนินการตรวจสอบการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ณ โรงเรียนสุวรรณวิทยา

เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2565 นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้ นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ดำเนินการตรวจสอบการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา ณ โรงเรียนสุวรรณวิทยา อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี