ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

“โครงการเกษียณอายุราชการ เบิกบานสบายใจ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

“โครงการเกษียณอายุราชการ เบิกบานสบายใจ” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก วันพุธที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ดำเนิน “โครงการเกษียณอายุราชการ เบิกบานสบายใจ” โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดอบรม ให้ความรู้ เตรียมความพร้อมให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด (จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว) ที่จะเกษียณอายุราชการ โดยได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประธานดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุม To Be Number 1 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1arlkmvSXPb76ES6vIgO8l5E0Z6FKKpKB?usp=sharing