ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในสำนักงานและสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 3 กุมภภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในสำนักงานและสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีมีนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี