สพม.ปจนย ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 21/2566 และประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยเพื่อหารือข้อราชการ

Read more

สพม.ปจนย ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2566 และประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยเพื่อหารือข้อราชการ

Read more

สพม.ปจนย ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 19/2566 และประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยเพื่อหารือข้อราชการ

Read more

สพม.ปจนย ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 18/2566 และประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยเพื่อหารือข้อราชการ

Read more

สพม.ปจนย ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17/2566 และประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยเพื่อหารือข้อราชการ

Read more

สพม.ปจนย ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 14/2566 และประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยเพื่อหารือข้อราชการ

Read more

สพม.ปจนย ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 13/2566 และประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยเพื่อหารือข้อราชการ

Read more

สพม.ปจนย ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12/2566 และประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยเพื่อหารือข้อราชการ

Read more

สพม.ปจนย ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2566 และประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยเพื่อหารือข้อราชการ

Read more

สพม.ปจนย ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 10/2566 และประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยเพื่อหารือข้อราชการ

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2

Read more