ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ท่านสามารถติดตามเรื่องได้ที่ กลุ่มกฎหมายและคดี สพม.ปจนย. โทร. 0-3721-0543 ต่อ 13
E-mail :
rongtook@spm-pn.go.th