สหวิทยาเขตนฤบดินทรจินดา

โรงเรียนกบินทร์วิทยา
นายสมมาตย์ กมลวิบูรณ์

166 หมู่ 6 ตำบลบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25110

http://www.kabin.ac.th
โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
นางสาวรัชภรณ์ รุ่งตั้งธนาบุญ

209 หมู่ 5 ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25110

http://www.wks.ac.th
โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
นายนิรันดร์ กิจวิจารณ์

1 หมู่ 10 ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25110

http://lrb.ac.thhttps://web.facebook.com/lrbspm7/?ref=bookmarks
โรงเรียนกบินทร์บุรี
นางสาวสมพร ติบรรณ์

99 หมู่ 13 ตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25240

http://www.kabinburischool.ac.th037281606
โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
นายไพบูลย์ ทองเฟื่อง

404 หมู่ 1 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี 25220

http://www.maneesawet.ac.th/037289096https://web.facebook.com/maneesawetofficial
โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี
นางมนฑา เรืองฤทธิ์

หมู่ 1 ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรี 25220

http://rkprachin.ac.th037-629709https://web.facebook.com/--213994872004769/
โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
นางกุลกาญจน์ มลิเกตุ

หมู่ 10 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25110

wangdanwitthayakhom.ac.th037- 210748https://web.facebook.com/wangdanwittayakhom