สหวิทยาเขตบ้านนา-องครักษ์

โรงเรียนองครักษ์
นายสมโภช อินทปัญญา

78 หมู่ 3 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 26120

https://www.ors.ac.th/037 391299https://web.facebook.com/ongkharakschool/
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
นายไพรัตน์ บำรุงจิตต์

2/1 หมู่ 13 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก 26160

http://www.pattarapittayajarn.com/037 610578https://web.facebook.com/--1488820891173660/
โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”
นายสำราญ ซื่อตรง

112 หมู่ 4 ถนนสุวรรณศร ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก 26110

https://www.npk.ac.th/0-3738-1785https://web.facebook.com/-118253471651595/
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
นายธวัชชัย วอนศรี

หมู่ 14 ตำบลบางอ้อใหม่ อำเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก 26110

http://www.lkv.ac.th/037-349638-9https://web.facebook.com/lekhadhammakitwitthayakhom
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา
นายจรุญ ทองอินทร์

หมู่ 1 ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา
จังหวัดนครนายก 26110

http://www.knws.ac.th/037331182https://web.facebook.com/people/-/100005396868282?_rdc=1&_rdr