การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจังหวัดต้นแบบฯ


วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดย ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจังหวัดต้นแบบการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ (ปราจีนบุรีโมเดล) โดยมี นายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม PEC สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี