การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพฯ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดย นายชิราวุฒิ สองสี รองผอ.สพม.ปจนย เข้าร่วมการอบรม การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมี คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะครู ผู้รับผิดชอบโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนซับม่วงวิทยา และโรงเรียนวังไพรวิทยาคม เข้าร่วมการอบรม ระหว่างวันที่ 2 – 5 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา