กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

การจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ชาติไทย จังหวัดนครนายก


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดย ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีเปิดการจัดทำหลักสูตรประวัติศาสตร์ชาติไทย และเข้าร่วมจัดทำกรอบหลักสูตรประวัติศาสตร์ชาติไทย จังหวัดนครนายก โดยมี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก