ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพื่อการศึกษา)

การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพื่อการศึกษา) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม เวลา 08.30 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ มอบหมายให้ นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เพื่อการศึกษา) เรื่องการนิเทศภายใน สำหรับรองผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 60 ท่าน วิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้แก่ นางสาววิชุดา จินดา อดีตครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ นางเทพนรินทร์ ลาพาสระน้อย ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต และนายวิทย์ทิชัย พวงคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.นนทบุรี ดำเนินงานโดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1N7IDHxY0GAP0rj5lnTT2J_fXPhFuiI5j?usp=sharing