ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

กิจกรรมจิตอาสา “เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 31 มีนาคม 2567” ณ บริเวณโบราณสถานสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี