ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

การประชุมเตรียมความพร้อมถ่ายทำวีดิทัศน์การจัดการเรียนรู้หลักสูตรท้องถิ่นอำเภอองครักษ์บนฐานสมรรถนะในรายการพฤหัสเช้า ข่าวสพฐ.