ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

การประชุมโครงการขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ (PISA 2022)

การประชุมโครงการขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ (PISA 2022) วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ (PISA 2022) ผ่านระบบออนไลน์ และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน ทั้งนี้ดำเนินการโดย กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประประเมินผลการจัดการศึกษา

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1tQ2iEaPb84z18nWiYPSiqWZ8u2-uvePI?usp=sharing