ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 วันที่ 25 เมษายน 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย
นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผอ.สพม.ชลบุรี ระยอง ประธานกรรมการ นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 กรรมการ นายเสรี ขามประไพ ผอ.สพป.นครนายก กรรมการและเลขานุการ และนางโสภา สร้อยสน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพม.ชลบุรี ระยอง ผู้ช่วยเลขานุการ และมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ประธานสหวิทยาเขต ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง รองผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมให้ข้อมูลประกอบการนำเสนอฯ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/16YVZ_R16DOAH_lr-XgisJaMc4w7BMbop?usp=sharing