ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ และโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะ 1 ปี ของนายสาธิต พงศ์พิริยะวนิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ นางสาวเพทาย โอชาวงษ์ และนายสรายุทธ อุดมวิทยานุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณ-ราษฎรบำรุง โดยมีคณะกรรมการ ได้แก่ นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรบำรุง นายสำราญ ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” นายศิริศักดิ์ เชยชัยภูมิ นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้ทรงคุณวุฒิ และนางสาวอาภากร บุญรัตนศิลป์ ณ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ และโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1rWW1Vr7LjkGqI04Ev-TJ5ppl_tU4NyZo?usp=sharing