การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯผอ.สถานศึกษา


วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น เป็นต้นไป ดร.รัตติกร ทองเนตร เป็นประธาน การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะ 1 ปี (Evaluation Team) ของนางมณฑา เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายศิริศักดิ์ เชยชัยภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารสถานศึกษา) กรรมการ และนายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการและเลขานุการ พร้อมทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้เข้าร่วมให้กำลังใจในการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี