ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม และโรงเรียนเมืองนครนายก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โดยโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เป็นการส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1tJEIWF4thBfqETpi5IvyhEApNGW-_WCM?usp=sharing