ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนไออุ่น”

การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว “บ้านเรียนไออุ่น” วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก มอบหมายให้คณะกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และคณะครูจากโรงเรียนกบินทร์วิทยา ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ เด็กชายพัชรกรร์ กิตากร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ณ บ้านเรียนไออุ่น ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1OuqUyjh-hVP7t_d0sb_EZSRU3-4SumdI?usp=sharing