ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ กีฬาสี สพม.ปจนย

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก พร้อมด้วย นายสุเทพ ธีรัชสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ กีฬาสี สพม.ปจนย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก