ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

กิจกรรม ๒ เมษา วันรักการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๕

กิจกรรม ๒ เมษา วันรักการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๔๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.ปจนย พร้อมด้วยนายสุเทพ ธีรัชสกุล รอง ผอ.สพม.ปจนย ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรม ๒ เมษา วันรักการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๕ และ กิจกรรมมอบสื่อการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดย ดร.สฤษดิ์ บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปราจีนบุรี เขต ๓ เป็นประธานในพิธีเปิด

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1V0xu-VSn8TPqWznf2BRcmT7bCVgvto6E?usp=sharing