ภารกิจ สพม.ปจนย

กิจกรรม “Under the moonlight วันเพ็ญมาฆมาสฯ


เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เข้าร่วมกิจกรรม “Under the moonlight วันเพ็ญมาฆมาส เวียนเทียนเดินธรรมยาตรา ตักบาตรดอกไม้ใต้แสงจันทร์” ณ วัดป่าพิมลมังคลาราม ตำบลทุ่งไชย อำเภอุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธี เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว ทั้งยังเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน พร้อมทั้งส่งต่อความรัก ความสามัคคี และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภคส่งต่อไปยังผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ขาดแคลนในชุมชนต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย