ฉก.ชน.สพม.ปจนย ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนฯ


วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดย ดร.รัตติกร ทองเนตร สพม.ปจนย พร้อมด้วย นายองอาจ พุ่มมี ผู้อำนวยการโรงเรียนองครักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บ้านของนายอุดมวิทย์ พูลสวัสดิ์ นักเรียนชั้น ม.6/6 โรงเรียนองครักษ์ ซึ่งบ้านได้ประสบเหตุอัคคีภัย ซึ่งสันนิฐานสาเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้ตัวบ้านเสียหายทั้งหมด ทั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการดังกล่าว ในการนี้ได้มอบเงินกองทุน ฉก.ชน.สพม.ปจนย เพื่อช่วยเหลือเยียวยาในเบื้องต้นให้กับครอบครัวของนักเรียน ณ บ้านนักเรียน จ.นครนายก