ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผอ.สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ประธานพิธีเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล” ณ โรงเรียนศรีมหาโพธิ