ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา