ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รอง ผอ.สพม.ปจนย เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงฯ (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 10

วันที่ 16 – 20 มกราคม 2566 ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงฯ (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 10 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร