ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนภารกิจ สพม.ปจนย

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2563 จ.สระแก้ว

วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก นำโดย นายประสาน เลือดทหาร ผอ.รร.อรัญประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.สก พร้อมด้วย นายชิราวุฒิ สองสี รองผอ.สพม.ปจนย และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.ปจนย ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อกำกับติดตามการดำเนินการจัดสอบฯ ระดับสนามสอบ ณ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม และโรงเรียนสระแก้ว จ.สระแก้ว ซึ่งการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ในการนี้ สพม.ปจนย และสพม.สก ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และคณะครู ประจำศูนย์สอบที่ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการกำกับติดตามตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นอย่างดี