ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนสถานศึกษาจังหวัดนครนายกสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การเปิดภาคเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สถานศึกษาในสังกัด สพม.ปจนย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การเปิดภาคเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการตามนโยบายเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง โรงเรียนปราจีนกัลยาณี โรงเรียนนครนายกวิทยาคม และโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1LlavAHJ5f2f3W2SmA1shjjBtMrlAsZsU?usp=sharing