ปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4 -ย้่ายครู 66