กลุ่มบริหารงานบุคคลประกาศสอบบรรจุ ย้ายและแต่งตั้งประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนวญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัด สพม.ปจนย

01.2 ประกาศรับเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ผอ.บค. ผอ