กลุ่มบริหารงานบุคคลประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ประกาศผลพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ)

ประกาศผลย้ายแจ้งทุกเขต