กลุ่มบริหารงานบุคคลประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน

ประกาศผลการคัดเลือก ครูผู้สอนภาษาจีน