กลุ่มบริหารงานบุคคลประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ 1