จัดซื้อจัดจ้างประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ประกาศ สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เรื่องการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคาอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

ประกาศการขายทอดตลาด