ประกาศ สพม.ปราจีนบุรี นครนายก เรื่องการขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคาอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

ประกาศการขายทอดตลาด