ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ประชุมกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.ดวงจิต สนิทกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก เป็นประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สามารถดูหรือดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ข้างล่าง

https://drive.google.com/drive/folders/1J9UW85TiLGNBh_uP7RkXuOSfLBR7Pma2?usp=sharing