ภารกิจ สพม.ปจนยสถานศึกษาจังหวัดนครนายกสถานศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ให้เป็นไปตามประกาศ สพฐ. เรื่องแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย รองผอ.สพม.ปจนย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะครู และเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหน้าห้อง ผอ.สพม.ปจนย