ประชาสัมพันธ์ กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1/2564


วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ครั้งที่ 1/2564 (1 เมษายน 2564) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.รัตติกร ทองเนตร ผอ.สพม.ปจนย เป็นประธาน พร้อมด้วย รองผอ.สพม.ปจนย ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาฯ ณ ห้องประชุม สพม.ปจนย