ประชุมคณะกรรมการ การรับนักเรียนฯ


วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการ การรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (จังหวัดปราจีนบุรี) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน โดยมีนายชิราวุฒิ สองสี รองผอ.สพม.7 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7